2. sorozat: Konzuláris diptichonok (9–23. tétel) / Series 2: Consular Diptychs (items 9–23)

10. tabló

Kiállított tárgyak / Exhibits

Lampadiorum / Lampadiorum. In: Antonio Francesco Gori: Thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiasticorum… Firenze, 1759. II. kötet. XVI. tábla. / Volume II, Plate XVI. ELTE Egyetemi Könyvtár / ELTE University Library

1. Lampadiorum / Lampadiorum. In: Antonio Francesco Gori: Thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiasticorum… Firenze, 1759. II. kötet. XVI. tábla. / Volume II, Plate XVI. ELTE Egyetemi Könyvtár / ELTE University Library

 Varsányi János: Vadászat-tábla (Venatio) (XVI. kép). Rajz. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ / János Varsányi: Venatio (Fig. XVI). Drawing. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

2. Varsányi János: Vadászat-tábla (Venatio) (XVI. kép). Rajz. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

János Varsányi: Venatio (Fig. XVI). Drawing. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattára őrzi a Fejérváry-gyűjtemény kb. 70 darabjáról a tulajdonos megrendelésére 1850 körül Varsányi János mérnök által készített rajzokat és akvarelleket, melyek közül 13 rajz elefántcsont faragványokat ábrázolt.

Around 1850 the engineer János Varsányi made drawings and watercolors of around 70 artworks in the Fejérváry collection as commissioned by the owner of the collection, which included 13 drawings that depicted ivory carvings. These reproductions are now in the Department of Manuscripts of the Library and Information Centre of the Hun­garian Academy of Sciences.

Venatio, Lampadiorum. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum / Venatio, Lampadiorum. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

3. Venatio, Lampadiorum. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatokról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum 

Venatio, Lampadiorum. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

Bár Philpot fényképén az egykor szintén a Fejérváry-gyűjteményhez tartozó ún. Venatio, illetve a Lampadiorum feliratot viselő tábla együtt szerepel, ezek valójában két különböző diptichon megmaradt elemei. Kompozíciójuk azonban valóban hasonlít egymásra, s keletkezésük kora – az 5. század eleje – is megegyezik. A Lampadiorum tábla rézmetszete Gori kiadványában, a Venatio tábláé pedig – a Philpot-sorozatban ábrázolt három másik elefántcsont faragvánnyal együtt – Aubin Louis Millin 19. század eleji franciaországi útleírásában is szerepelt. Jean Baptiste Louis Georges Seroux d’Agincourt 1823-ban megjelent posztumusz művészettörténeti kiadványának egyik metszetén öt olyan faragvány fedezhető fel, mely megtalálható Philpot fényképei között – köztük a Venatióé. Ez utóbbit 1850 körül Varsányi János is megörökítette. Az értékes elefántcsont faragvány akvarell másolata a Liber Antiquitatisban is szerepelt, ezt a lappangó ábrázolást azonban csak az 1930-as években – az akkor még meglévő lapokról – készült fénykép alapján ismerjük.

Although on Philpot’s photograph the tablet called Venatio, which once also belonged to the Fejérváry collection, and the panel with the Lampadiorum inscription appear together, they are actually the remains of two different diptychs. However, their compositions are similar, and the date of their creation – the beginning of the 5th century –  is the same as well. The engraving of the Lampadiorum panel appears in Gori’s publication, and the Venatio panel – together with the three other ivory carvings depicted in the Philpot-series – is in the early 19th century French itinerary of Aubin Louis Millin. Jean Baptiste Louis Georges Seroux d’Agincourt’s posthumous art historical work, published in 1823, includes an engraving which depicts five carvings that also appear in Philpot’s photographs, including the Venatio. This latter artwork was also reproduced around 1850 by János Varsányi. A watercolor reproduction of the valuable ivory carving was also included in the Liber Antiquitatis, but the current whereabouts of this depiction are unknown, and we only know about it from a photograph made in the 1930s, back when the pages had not gone missing yet.

8.4-5

4. A Venatiót ábrázoló akvarell (Egykor a Liber Antiquitatisban). Fénykép. 1930-as évek. Reprodukció. Szépművészeti Múzeum.

Watercolor painting depicting Venatio (earlier kept in Liber Antiquitatis) Photograph, 1930s. Reproduction. Museum of Fine Arts.

_____________________________________________________________

5. Venatio. Elefántcsont faragvány gipszmásolata. 19. század második fele. Bécs, Egyetem, Művészettörténeti tanszék 

Venatio. Plaster cast of an ivory carving. Second half of the 19th century. Department of Art History, University, Vienna

Pulszky Ferencz ajándoka: Rézmetszet, gipsz, fénykép – fejezetek a műtárgymásolás történetéből / “Present of Ferencz Pulszky”: Engraving, Plaster Cast, Photograph – Chapters from the History of Artwork Reproduction