5. sorozat: Bizánci elefántcsont faragványok (108–120. tétel) / Series 5: Byzantine Ivory Carvings (items 108–120)

13. tabló

Kiállított tárgyak / Exhibits

11/1-2

1. Krisztus megkoronázza II. Rómanosz császárt és feleségét, Eudoxiát. / Emperor Romanos II and his wife, Eudokia crowned by Christ  In: Carolo Du Fresne: Domino du Cange: De Imperatorum Constantinopolitanum, seu Inferioris... Dissertatio. In: Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis tres in tomos digestum. Tomus Tertius. Paris 1678. III. kötet, V. tábla. / Volume III, Plate V. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény / Metropolitan Ervin Szabó Library, Budapest Collection

_____________________________________________________________

2. Krisztus megkoronázza II. Rómanosz császárt és feleségét, Eudoxiát. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum 

Emperor Romanos II and his wife, Eudokia crowned by Christ. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

Varsányi János: Keresztelő Szent János (XV. kép). Rajz. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ / János Varsányi: Saint John the Baptist.  (Fig. XV). Drawing. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

3. Varsányi János: Keresztelő Szent János (XV. kép). Rajz. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ / János Varsányi: Saint John the Baptist.  (Fig. XV). Drawing. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

Keresztelő Szent János J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum / Saint John the Baptist. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

4. Keresztelő Szent János. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum 

Saint John the Baptist. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

Egykor a Fejérváry-gyűjteménybe tartozott az a 10–11. századi Keresztelő Szent János ábrázolás is, melyről az 1850-es évek elején Varsányi János készített rajzot, s melynek kiválóságát 1856-os katalógusában Pulszky is hangsúlyozta.

The depiction of Saint John the Baptist from the 10–11th centuries once belonged to the Fejérváry collection. In the beginning of the 1850s, János Varsányi made a drawing of it, and its remarkableness was emphasized in Pulszky’s catalogue in 1856.

Szenteltvíztartó. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum / Situla. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

5. Szenteltvíztartó. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum 

Situla. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

Az aacheni szenteltvíztartó (situla) felépítése hasonlóságot mutat az aacheni dóm 9. század elején épített, római oszlopokkal díszített, oktogonális kápolnájának alaprajzával és felépítésével. Az elefántcsont tárgy felső részén az „égi Jeruzsálem” ábrázolásával (azaz a kereszténységnek Szent Péter körül elhelyezkedő legfontosabb képviselőivel, a császárral, a pápával, püspökökkel) találkozunk, míg az alsó sávban a kapukat őrző nyolc fegyveres, páncélos, pajzsos vitéz látható.

The structure of the holy water font (situla) of Aachen shows similarity to the ground-plan and structure of the octagonal chapel of the Aachen Cathedral (built in the beginning of the 9th century), which is decorated with Roman columns. On the upper part of the ivory carving the illustration of “the heavenly Jerusalem” (that is, the most important representatives of Christianity around Saint Peter, the emperor, the pope and the bishop) is seen, while on the lower strip there are eight soldiers wearing armor and holding weapons and shields.

Pulszky Ferencz ajándoka: Rézmetszet, gipsz, fénykép – fejezetek a műtárgymásolás történetéből / “Present of Ferencz Pulszky”: Engraving, Plaster Cast, Photograph – Chapters from the History of Artwork Reproduction