John Brampton Philpot és a műtárgyfényképezés / John Brampton Philpot and Artwork Photography

7. tabló

Kiállított tárgyak / Exhibits

Philpot & Jackson fényképe Michelangelo női fejet ábrázoló rajzáról. Papír, albumin. 1870-es évek. Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény / Philpot & Jackson’s photograph of Michelangelo’s drawing (Female head). Paper, albumen. 1870s. Hungarian University of Fine Arts, Library Archives and Art Collection

1. Philpot & Jackson fényképe Michelangelo női fejet ábrázoló rajzáról. Papír, albumin. 1870-es évek. Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény 

Philpot & Jackson’s photograph of Michelangelo’s drawing (Female head). Paper, albumen. 1870s. Hungarian University of Fine Arts, Library Archives and Art Collection

Philpot & Jackson fényképe Bernini rajzáról. Papír, albumin. 1870-es évek. Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény / Philpot & Jackson’s photograph of Bernini’s drawing. Paper, albumen. 1870s. The Hungarian University of Fine Arts, Library Archives and Art Collection

2. Philpot & Jackson fényképe Bernini rajzáról. Papír, albumin. 1870-es évek. Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény 

Philpot & Jackson’s photograph of Bernini’s drawing. Paper, albumen. 1870s. The Hungarian University of Fine Arts, Library Archives and Art Collection

Philpot & Jackson fényképe Bernini rajzáról. Papír, albumin. 1870-es évek. Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény / Philpot & Jackson’s photograph of Bernini’s drawing. Paper, albumen. 1870s. The Hungarian University of Fine Arts, Library Archives and Art Collection

3. Philpot & Jackson fényképe Raffaello vatikáni loggiákhoz készült rajzáról. Papír, albumin. 1870-es évek. Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény 

Philpot & Jackson’s photograph of Raffaello’s drawing for the Vatican loggia. Paper, albumen. 1870s. Hungarian University of Fine Arts, Library Archives and Art Collection

Pulszky Ferenc visszaemlékezéseiben utalást találunk arra, hogy jól ismerte Philpotot. A „fényképi másolatok Albert herceg gyűjteménye által divatba jöttek, s most a műtörténelem tanulmányozásának nélkülözhetetlen eszközeivé lettek. A flórenci galéria igazgatósága e részben a legnagyobb liberalitással járt el, s fényképészeknek könnyen megengedte, hogy a kézrajzokat lemásolhassák. Philpot angol fényképész választott is közülük ezren felül, de választásában kezdetben inkább vevőinek, a turistáknak ízlését vette tekintetbe, mint a műtörténelem követelményeit; később megbarátkoztam vele, s buzdításomra csakugyan mindent lefényképezett, ami érdekes volt.”

Ferenc Pulszky’s memoirs suggest that Pulszky knew Philpot quite well: “Prince Albert’s collection made photography reproductions quite fashionable, and now they are indispensable tools of studying art history. The management of the gallery in Florence have proved to be most liberal in this matter and provided photographers easy access to reproduce all the hand-drawn pictures they had. Philpot, the British photographer chose more than a thousand of them to make photographs of, though at the beginning he paid more attention to the opinion of his clients or the tourists than to the requirements of art history; later on I befriended him and, after my encouragement, he indeed started to photograph everything that was interesting.”

Doboz. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum / Chest. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s.  Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

4. Doboz. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum 

Chest. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s.  Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

Doboz házassági jelenettel. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum / Wedding casket. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

5. Doboz házassági jelenettel. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum 

Wedding casket. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

A Halál diadala. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum / The Triumph of Death. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

6. A Halál diadala. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum 

The Triumph of Death. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

Pulszky Ferencz ajándoka: Rézmetszet, gipsz, fénykép – fejezetek a műtárgymásolás történetéből / “Present of Ferencz Pulszky”: Engraving, Plaster Cast, Photograph – Chapters from the History of Artwork Reproduction