A Fejérváry–Pulszky-gyűjtemény / The Fejérváry–Pulszky Collection

5. tabló

Kiállított tárgyak / Exhibits

kozina egyben

1. Kozina Sándor: Fejérváry Gábor arcképe. 1837. Magyar Nemzeti Galéria. Reprodukció

Sándor Kozina: Portrait of Gábor Fejérváry. 1837. Hungarian National Gallery. Reproduction 

______________________________________________________

2. Kozina Sándor: Pulszky Ferenc arcképe. 1837. Magyar Nemzeti Galéria. Reprodukció

Sándor Kozina: Portait of Ferenc Pulszky. 1837. Hungarian National Gallery. Reproduction  

4.3-4

3. Fejérváry Gábor számadáskönyve, 1844–1850. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár 

Gábor Fejérváry’s account book, 1844–1850.  National Széchényi Library, Manuscript Department

_____________________________________________________________

4. Fejérváry Gábor kéziratos katalógusa a Fejérváry-gyűjteményről. 1847. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár 

Gábor Fejérváry’s manuscript catalogue of the Fejérváry Collection. 1847. National Széchényi Library, Manuscript Department

Varsányi János: „Domború csontmű” (XVII. kép). Rajz. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ / János Varsányi: Ivory (Fig. XVII). Drawing. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

5. Varsányi János: „Domború csontmű” (XVII. kép). Rajz. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

János Varsányi: Ivory (Fig. XVII). Drawing. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

4.6.

6. Catalogue of the Collection of the Monuments of Art formed by the late Gabriel Fejérváry, of Hungary; exhibited at the Apartments of the Archaeological Institute of Great Britain and Ireland. Arranged et described by Doctor E. Henszlmann. London, 1853. Szépművészeti Múzeum, Könyvtár / Museum of Fine Arts, Library

Asklépios és Hygieia diptichon / Asclepius and Hygieia diptych. In: Catalogue of the Fejérváry Ivories, in the Museum of Joseph Mayer Esq. F. S. A… etc., preceded by an Essay on Antique Ivories by Francis Pulszky. Liverpool, 1856. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ / Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

7. Asklépios és Hygieia diptichon / Asclepius and Hygieia diptych. In: Catalogue of the Fejérváry Ivories, in the Museum of Joseph Mayer Esq. F. S. A… etc., preceded by an Essay on Antique Ivories by Francis Pulszky. Liverpool, 1856. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ / Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

Pulszky Ferencz ajándoka: Rézmetszet, gipsz, fénykép – fejezetek a műtárgymásolás történetéből / “Present of Ferencz Pulszky”: Engraving, Plaster Cast, Photograph – Chapters from the History of Artwork Reproduction