Műtárgyfényképezés a 19. században / Artwork Photography in the 19th Century

4. tabló

Kiállított tárgyak / Exhibits

József nádor szobrának makettje. Fénykép. 1850-es évek. Magántulajdon / Scale-modell of Palatin Joseph’s statue. Photograph. 1850s. Private property

1. József nádor szobrának makettje. Fénykép. 1850-es évek. Magántulajdon / Scale-modell of Palatin Joseph’s statue. Photograph. 1850s. Private property

Díszlapok a római könyvtárakban őrzött négy Corvin-kódexből. Pest, 1871. Országos Széchényi Könyvtár / National Széchényi Library

2. Díszlapok a római könyvtárakban őrzött négy Corvin-kódexből. Pest, 1871. Országos Széchényi Könyvtár / National Széchényi Library

A 19. század második felében Magyarországon megélénkültek azok a törekvések, melyek a hazai vonatkozású régi kéziratokra – közülük is elsősorban Mátyás király egykori nevezetes könyvtára szétszóródott darabjaira – vonatkozó adatok összegyűjtésére irányultak. A Konstantinápolyban őrzött kódexek egy részét hazai tudósok már 1862-ben megvizsgálták, s jegyzéket készítettek róluk. Az 1860-as évek végén a magyar püspöki karnak a vatikáni zsinaton jelen lévő tagjai lefényképeztették a római könyvtárakban található corvinákat. Az 50 példányban megjelent, 16 jó minőségű, beragasztott fényképpel illusztrált reprezentatív kiadvány a vatikáni Breviáriumról, a Regis Mathiae Corvini-ről, az Opera Ciceronisról és a Didymus-kódexről tett közzé képeket.

In the second half of the 19th century in Hungary, there was a growing interest in collecting data related to old manuscripts of national relevance, mainly the now scattered pieces of the famous library of King Matthias. Some of the codices kept in Constantinople were already studied by Hungarian scholars as early as 1862 and a list was made of them. In the end of the 1860s, members of the Hungarian episcopacy present at the Vatican Council commissioned photographs of Corvinas in libraries in Rome. The representative book, published in 50 copies, was illustrated by 16 high-quality photographs glued onto the pages, the images depicting codices like the Breviary of the Vatican, the Regis Mathiae Corvini, the Opera Ciceronis and the Didymus Codex.

Az Eszterházy Képtár eredeti fényképekben. Szövegét írta Keleti Gusztáv. Első folyam. Pest, 1871. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény / Metropolitan Ervin Szabó Library, Budapest Collection

3. Az Eszterházy Képtár eredeti fényképekben. Szövegét írta Keleti Gusztáv. Első folyam. Pest, 1871. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény / Metropolitan Ervin Szabó Library, Budapest Collection

Az Esterházy Képtárat, mely a Magyar Tudományos Akadémia új palotájában 1865-től a nagyközönség számára is látogatható volt, a magyar állam 1871-ben vásárolta meg. Még ebben az évben megjelent egy díszalbum a gyűjteményről Simonyi Antal 10 fényképével, negyedrét és nagy fólió méretben. 1883-ban Hugo von Tschudi és Pulszky Károly tanulmányával látott napvilágot Bécsben a Landes-Gemälde Galerie in Budapest vormals Esterházy Galerie című díszmű, melyet metszetekkel, illetve fotómechanikai eljárásokkal készült nyomatokkal illusztráltak. 1884-ben Weinwurm Antal fényképezhette le az Országos Képtár nevezetesebb műtárgyait, majd a párizsi Braun cég kapott engedélyt a gyűjtemény jeles darabjainak a fényképezésére. A budapesti Szépművészeti Múzeum könyvtára a Braun cég 1896-ban megjelent, az Esterházy Képtár műalkotásait megörökítő egyik díszalbumának 18 reál fólió méretű fényképét őrzi .

The Esterházy Gallery, open to the general public at the new palace of the Hungarian Academy of Sciences since 1865, was purchased by the Hungarian government in 1871. In the same year, an ornamental album was published about the collection with Antal Simonyi's 10 photographs, in quarto and large folio sizes. In 1883, an ornamental book titled Landes-Gemälde Galerie in Budapest vormals Esterházy Galerie was published in Vienna with the study of Hugo von Tschudi and Károly Pulszky, illustrated with engravings and prints made with photomechanical techniques. In 1884, Antal Weinwurm was allowed to photograph the famous artworks in the Országos Képtár, a national picture gallery, and the Braun Company in Paris was granted permission to photograph the outstanding pieces of the collection. The library of the Museum of Fine Arts in Budapest has 18 real folio-sized photographs of one of the ornamental albums depicting the artworks of the Esterházy Gallery, published by the Braun Company in 1896.

A Braun cég ideíglenes műhelye a Magyar Tudományos Akadémia épülete előtt. 1886 körül? Reprodukció. (Eredeti fénykép: Münchner Stadtmuseum, Fotomuseum) / Temporary atelier of the Braun Company at the building of the Hungarian Academy of Sciences. Around 1886? Reproduction. (Original photograph: Münchner Stadtmuseum, Fotomuseum)

4. A Braun cég ideíglenes műhelye a Magyar Tudományos Akadémia épülete előtt. 1886 körül? Reprodukció. (Eredeti fénykép: Münchner Stadtmuseum, Fotomuseum) 

Temporary atelier of the Braun Company at the building of the Hungarian Academy of Sciences. Around 1886? Reproduction. (Original photograph: Münchner Stadtmuseum, Fotomuseum)

A nyitott tetejű ideiglenes műhelyben fényképezték le az Esterházy Képtár festményeit. A fénykép előterében az akadémia épületét, középterében a rakpartot, hátterében pedig a Lánchidat látjuk. A műhely közepén talán Gaston Braun fényképész áll. A festőállványra Angelica Kauffmann 1795-ben készült, Lady Smith-t öltözködés közben Vénuszként ábrázoló portréját helyezték. A fénykép enyhe felülnézetből, az akadémia melletti épület ablakából készülhetett. Nem tudjuk, hogy a fényképész tudatosan választotta-e azt a pillanatot, amikor a 18. század végi festmény volt az állványon, vagy csak véletlen volt. A koraklasszicista mű mindenesetre nem tartozik a gyűjtemény legnevezetesebb, emblematikus művei közé.

The paintings of the Esterházy Gallery were photographed in a temporary open-rooftop workshop. In the foreground of the photograph we can see the building of the Academy, in the middle the quay and in the background the Chain Bridge. In the middle of the workshop is perhaps the photographer Gaston Braun. On the easel a portrait by Angelica Kauffmann was placed, painted in 1795 and depicting a dressing Lady Smith as Venus. The photograph could have been taken slightly from above, from the window of the building next to the Academy. We do not know whether the photographer chose the moment when the painting, from the end of the 18th century was on the easel on purpose, or whether it is just a coincidence. In any case, the early classicist painting is not one of the famous, emblematic works of the collection.

Angelica Kauffmann: Lady Smith (?) öltözködés közben Vénuszként. Olajfestmény. 1795. Szépművészeti Múzeum. Reprodukció / Angelica Kauffmann: Lady Smith (?) as Venus. Oil painting. 1795. Museum of Fine Arts. Reproduction

5. Angelica Kauffmann: Lady Smith (?) öltözködés közben Vénuszként. Olajfestmény. 1795. Szépművészeti Múzeum. Reprodukció 

Angelica Kauffmann: Lady Smith (?) as Venus. Oil painting. 1795. Museum of Fine Arts. Reproduction

Pieter Brueghel: Idős paraszt pár. Fénykép / Pieter Brueghel: Old peasant couple. Photograph In: Országos Képtár (Eszterházy Képtár). Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt, Braun, Clément et Cie. Budapest, Paris, 1896. Szépművészeti Múzeum, Könyvtár / Museum of Fine Arts, Library

6. Pieter Brueghel: Idős paraszt pár. Fénykép / Pieter Brueghel: Old peasant couple. Photograph In: Országos Képtár (Eszterházy Képtár). Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt, Braun, Clément et Cie. Budapest, Paris, 1896. Szépművészeti Múzeum, Könyvtár / Museum of Fine Arts, Library

A Szépművészeti Múzeumban őrzött, 1896-ban még Pieter Brueghelnek tulajdonított olajfestmény a legújabb kutatások szerint egy ismeretlen festő műve, s a 16. század második felében, talán 1560–1580 körül készült. 

The oil painting kept in the Museum of Fine Arts, attributed in 1896 to Pieter Brueghel, according to the latest studies was made by an unknown painter in the second half of the 16th century, maybe around 1560–1580.

Pulszky Ferencz ajándoka: Rézmetszet, gipsz, fénykép – fejezetek a műtárgymásolás történetéből / “Present of Ferencz Pulszky”: Engraving, Plaster Cast, Photograph – Chapters from the History of Artwork Reproduction