6–7. sorozat: Gótikus elefántcsont faragványok (121–141. tétel, 142–172. tétel) / Series 6–7: Gothic Ivory Carvings (items 121–141, items 142–172)

14. tabló

Kiállított tárgyak / Exhibits

Tükörfoglalat. J. B. Philpot fényképeelefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum / Mirror case. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

1. Tükörfoglalat. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum 

Mirror case. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

Tükörfoglalat / Mirror case. In: Imre Henszlmann: Einige Gegenstaende der ungarischen Amateur-Ausstellung auf der Wiener Weltausstellung. In: Mittheilungen der K.K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. (XIX) Wien, 1874, 238. oldal / p. 238. Szépművészeti Múzeum, Könyvtár / Museum of Fine Arts, Library

2. Tükörfoglalat / Mirror case. In: Imre Henszlmann: Einige Gegenstaende der ungarischen Amateur-Ausstellung auf der Wiener Weltausstellung. In: Mittheilungen der K.K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. (XIX) Wien, 1874, 238. oldal / p. 238. Szépművészeti Múzeum, Könyvtár / Museum of Fine Arts, Library

Philpot fényképeinek egyike egy olyan gótikus tükörfoglalat másolatát ábrázolja, melyet 1873-ban bemutattak a bécsi világkiállításon, s mely ekkor Pulszky Ferenc tulajdonában volt. A tárgy reprodukcióját a kiállított anyagról írt német nyelvű tanulmányában, illetve a magyar nyelvű katalógusban Henszlmann Imre közre is adta. A tárgy nagyon nagy valószínűséggel megegyezik azzal a tükörfoglalattal, mely Raymond Koechlin 1924-es katalógusában az 1088-as szám alatt szerepel, az 1873-ban még sérült, hiányos állapotban lévő keretdíszeket (sárkányokat) azonban időközben kiegészítették. A műtárgy – melynek jelenlegi őrzési helye ismeretlen – a 19–20. század fordulóján Paul Garnier gyűjteményében volt. Mivel nem tartozott a Mayernek eladott anyaghoz, nem zárható ki, hogy Pulszky az elefántcsontok 1855-ös értékesítése után szerezte meg. Az mindenesetre biztos, hogy másolata szerepelt abban a gyűjteményben, melyről Philpot az 1860-as években a fényképeket készítette.

One of Philpot’s photographs depicts a reproduction of a Gothic mirror frame which was exhibited in the world exposition of 1873 in Vienna and at the time belonged to Ferenc Pulszky. The reproduc­tion of the artwork was also published by Imre Henszlmann in his study writ­ten in German about the exhibition’s artworks and in his catalogue written in Hungarian. It is very likely that the artwork is the same as the mirror frame which can be found in Raymond Koechlin’s catalogue published in 1924, where it is listed as Number 1088. However, the ornaments on the frame (dragons), which in 1873 had been in a damaged state and partly missing, were meanwhile repaired. The current whereabouts of the artwork is unknown, however, we know for sure that in the turn of the twentieth century it was in the collection of Paul Garnier. Since it wasn’t part of the artworks sold to Mayer we can’t rule out the possibility that Pulszky acquired it after the sale of the ivory carvings in 1855. Either way, what is certain is that its reproduction is part of the col­lection of which Philpot made photographs in the 1860s.

Tükörfoglalat. Mirror case.  In: Raymond Koechlin: Les ivoires gothiques francais. Paris, 1924, CLXXXV. tábla, no. 1088 / Plate CLXXXV. No. 1088. Szépművészeti Múzeum, Könyvtár / Museum of Fine Arts, Library

3. Tükörfoglalat. Mirror case.  In: Raymond Koechlin: Les ivoires gothiques francais. Paris, 1924, CLXXXV. tábla, no. 1088 / Plate CLXXXV. No. 1088. Szépművészeti Múzeum, Könyvtár / Museum of Fine Arts, Library

Tükörfoglalat. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum / Mirror case. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

4. Tükörfoglalat. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum 

Mirror case. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

Varsányi János: Tükörfoglalat (XIV. kép), Rajz. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ / János Varsányi: Mirror case (Fig. XIV). Drawing. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

5. Varsányi János: Tükörfoglalat (XIV. kép), Rajz. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

János Varsányi: Mirror case (Fig. XIV). Drawing. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

Tükörfoglalat. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum / Mirror case. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

6. Tükörfoglalat. J. B. Philpot fényképe elefántcsontfaragvány-másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum 

Mirror case. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

12/7-8

7. Jelenetek Krisztus életéből. J. B. Philpot fényképe elefántcsont faragvány másolatról. 1860-as évek. Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum 

Scenes from the life of Christ. J. B. Philpot’s photograph of fictile ivory. 1860s. Hungarian National Museum, Central Database and Informatics Department

______________________________________________________

8. Gótikus diptichon szárnya. Elefántcsont faragvány gipszmásolata. 19. század második fele. Bécs, Egyetem, Művészettörténeti tanszék 

Leaf of a Gothic diptych. Plaster cast of an ivory carving. Second half of the 19th century. Department of Art History, University, Vienna

Pulszky Ferencz ajándoka: Rézmetszet, gipsz, fénykép – fejezetek a műtárgymásolás történetéből / “Present of Ferencz Pulszky”: Engraving, Plaster Cast, Photograph – Chapters from the History of Artwork Reproduction

6–7. sorozat: Gótikus elefántcsont faragványok (121–141. tétel, 142–172. tétel) / Series 6–7: Gothic Ivory Carvings (items 121–141, items 142–172)