A 19. századi európai műtárgymásolási mozgalom / The Artwork Reproduction Movement in the 19th Century

3. tabló

Kiállított tárgyak / Exhibits

1. Edmund Oldfield: Catalogue of select examples of Ivory-Carvings from the second to the sixteenth century, preserved in various public and private collections in England and other countries, casts of which, in a material prepared in imitation of the originals, are sold by the Arundel Society. London, 1855. Iparművészeti Múzeum, Könyvtár / Museum of Applied Arts, Library

1855-ben az elefántcsont faragvány másolatokat készíttető londoni Arundel Society megkérte Edmund Oldfieldet, a társaság tanácsának tagját, az alapító tagok egyikét, hogy rendszerezze a számos iskolát és időszakot reprezentáló elefántcsont másolatokat. A megjelent katalógus ismertette a megvásárolható reprodukciókat és árukat.

In 1855, the Arundel Society in London, which often commissioned fictile ivories, requested Edmund Oldfield, a member of the society’s council and one of the founding members, to classify the fictile ivories representing several different schools and periods. The published catalogue described the reproductions available for purchase and their prices.

Matthew Digby Wyatt – Edmund Oldfield: Notices of Sculpture in Ivory, consisting of a Lecture on the History, Methods, and Chief Productions of the Art, Delivered at the First Annual general Meeting of the Arundel Society, on the 29th June, 1855, and a Catalogue of Specimens of Ancient Ivory-Carvings in Various Collections. London, 1856. Iparművészeti Múzeum, Könyvtár / Museum of Applied Arts, Library

2. Matthew Digby Wyatt – Edmund Oldfield: Notices of Sculpture in Ivory, consisting of a Lecture on the History, Methods, and Chief Productions of the Art, Delivered at the First Annual general Meeting of the Arundel Society, on the 29th June, 1855, and a Catalogue of Specimens of Ancient Ivory-Carvings in Various Collections. London, 1856.

Iparművészeti Múzeum, Könyvtár 

Museum of Applied Arts, Library

1856-ban az Arundel Society kiadta Oldfield katalógusának J. A. Spencer 9 albumin fényképével illusztrált, korrigált változatát. A katalógus kb. 150 másolatot tartalmazott, illetve 1212 darabot a sens-i katedrális elefántcsont ládikójának részleteiről, s Oldfield ismertette a másolatkészítés menetét is. A kronológiailag rendszerezett másolatokat a társaság irodájában ki is állították.

In 1856, the Arundel Society published the revised version of Oldfield’s catalogue, illustrated with 9 albumin photographs by J. A. Spencer. The catalogue included around 150 reproductions, as well as a pair of 12 items depicting the details of the ivory casket of the Cathedral of Sens, and Oldfield’s description of the reproduction process itself. The reproductions, organized in a chronological order, were then exhibited in the society’s office.

 

John Obadiah Westwood: A Descriptive Catalogue of the Fictile Ivories in the South Kensington Museum. With an Account of the Continental Collections of Classical and Mediaeval Ivories. London, 1876. Iparművészeti Múzeum, Könyvtár / Museum of Applied Arts, Library

3. John Obadiah Westwood: A Descriptive Catalogue of the Fictile Ivories in the South Kensington Museum. With an Account of the Continental Collections of Classical and Mediaeval Ivories. London, 1876. Iparművészeti Múzeum, Könyvtár / Museum of Applied Arts, Library

A South Kensington Museum 1876-ban egy monumentális (975 tételes), 24 fényképpel illusztrált katalógust jelentetett meg az intézmény elefántcsont másolatairól. A másolatgyűjtemény beszerzésének célja a múzeum eredeti elefántcsont faragványokból álló jelentékeny anyagának a kiegészítése volt. Westwood áttekintette az ókori és középkori elefántcsont faragványok európai gyűjteményeit, annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet azokra a darabokra, amelyekről még érdemes lenne másolatot szerezni.

In 1876, the South Kensington Museum published a monumental catalogue (975 items) illustrated with 24 photographs of the fictile ivories belonging to the institution. The purpose of obtaining the reproductions was to expand the museum's remarkable collection of original ivory carvings. Westwood looked through the European collections of ancient and medieval ivory carvings to draw attention to the valuable artworks a reproduction should also be obtained of.

Reneszánsz díszítmény gipszmásolata. 20. század eleje. Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény / Plaster cast of a Renaissance ornament. Beginning of the 20th century. Schola Graphidis Art Collection

4. Reneszánsz díszítmény gipszmásolata. 20. század eleje. Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény 

Plaster cast of a Renaissance ornament. Beginning of the 20th century. Schola Graphidis Art Collection

A 19. századi európai műtárgymásolási mozgalom sikerét jelzi, hogy Ralph Nicholson Wornum 1854-ben Londonban megjelentetett, az iparrajzoktatásban elsőként használt gipszminta katalógusának tételei későbbi iskolai gipszgyűjteményekben is szerepeltek. A budapesti Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény például egy olyan, a 20. század elején a Felső Ipariskola tanulói számára készített reneszánsz ornamentális gipszmintát őriz, mely a londoni katalógusban is megtalálható.

The success of the 19th century European art reproduction movement is shown by the fact that the items in the catalogue of plaster molds, the first to be used in the education of industrial drawing, published in London in 1854 by Ralph Nicholson Wornum, later appeared in the plaster collections of schools. For example, the art collection of the Schola Graphidis in Budapest includes a Renaissance ornamental plaster mold made in the beginning of the 20th century for students of the Felső Ipariskola, an industrial school, which can also be found in the catalogue published in London.

Reneszánsz ornamentális minta / Renaissance ornamental pattern. In: Nicholson Wornum: Catalogue of ornamental casts in the possession of the Department, Third Division: the Renaissance styles by Great Britain. Dept. of Science and Art. London, 1854. Reprodukció / Reproduction

5. Reneszánsz ornamentális minta / Renaissance ornamental pattern. In: Nicholson Wornum: Catalogue of ornamental casts in the possession of the Department, Third Division: the Renaissance styles by Great Britain. Dept. of Science and Art. London, 1854. Reprodukció / Reproduction

A Budapesti Magyar Királyi Állami Felső(építő) Ipariskola gipszöntő-műhelye: Reneszánsz fríz. 20. század eleje. Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény / Plaster cast atelier of the Hungarian Royal Trade School (Budapest): Renaissance frieze. Beginning of the 20th century. Schola Graphidis Art Collection

6. A Budapesti Magyar Királyi Állami Felső(építő) Ipariskola gipszöntő-műhelye: Reneszánsz fríz. 20. század eleje. Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény 

Plaster cast atelier of the Hungarian Royal Trade School (Budapest): Renaissance frieze. Beginning of the 20th century. Schola Graphidis Art Collection

A Budapesti Magyar Királyi Állami Felső(építő) Ipariskola gipszöntő-műhelye: Románkori  fríz. 20. század eleje. Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény / Plaster cast atelier of the Hungarian Royal Trade School (Budapest): Romanesque frieze. Beginning of the 20th century. Schola Graphidis Art Collection

7. A Budapesti Magyar Királyi Állami Felső(építő) Ipariskola gipszöntő-műhelye: Románkori  fríz. 20. század eleje. Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény 

Plaster cast atelier of the Hungarian Royal Trade School (Budapest): Romanesque frieze. Beginning of the 20th century. Schola Graphidis Art Collection

Pulszky Ferencz ajándoka: Rézmetszet, gipsz, fénykép – fejezetek a műtárgymásolás történetéből / “Present of Ferencz Pulszky”: Engraving, Plaster Cast, Photograph – Chapters from the History of Artwork Reproduction