„Pulszky Ferencz ajándoka” – John Brampton Philpot fényképsorozata elefántcsont faragványok másolatairól / “Present of Ferencz Pulszky” – John Brampton Philpot’s Photography Series about Fictile Ivories

8. tabló

Pulszky Ferencz ajándoka: Rézmetszet, gipsz, fénykép – fejezetek a műtárgymásolás történetéből / “Present of Ferencz Pulszky”: Engraving, Plaster Cast, Photograph – Chapters from the History of Artwork Reproduction

„Pulszky Ferencz ajándoka” – John Brampton Philpot fényképsorozata elefántcsont faragványok másolatairól / “Present of Ferencz Pulszky” – John Brampton Philpot’s Photography Series about Fictile Ivories